Mgr. Vojtěch Lažanský (*1982) absolvoval v roce 2007 Fakultu právnickou ZČU v Plzni jako hrdý diplomant JUDr. et PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.

Koncipientskou praxi získal nejprve u advokátky JUDr. Aleny Fröhlichové v Praze 6 se specializací na autorské právo a smluvní agendu v oblasti informačních technologií, následně pak v advokátní kanceláři JUDr. Lubomíra Kadaně v Praze 2, jež poskytuje především komplexní právní servis korporátní klientele; s touto advokátní kanceláří spolupracoval v letech 2011 – 2017 nadále coby samostatný advokát, když složil advokátní zkoušky před Českou advokátní komorou s prospěchovým stupněm „výtečně“.

Od prosince 2018 zároveň zastává pozici korporátního ochránce práv (ombudsmana) skupiny Smartwings Group, jež zahrnuje, mimo jiné, letecké společnosti Smartwings, a.s. a České aerolinie a.s.

Mezi velké záliby Vojtěcha Lažanského patří právní dějiny, zejména historie advokacie, o které též sám publikuje. Byl členem autorského kolektivu reprezentační publikace České advokátní komory Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V roce 2014 se stal recenzentem vysoce hodnocené knihy Jakuba Drápala Poslušen zákonů své země a svého stavu: Kamill Resler – obhájce K. H. Franka mapující strhující příběh tohoto velikána české advokacie.

Od února 2023 vyučuje na Fakultě právnické ZČU v Pzlni předmět Letecké právo.

Vojtěch Lažanský hovoří německy, anglicky a na konverzační úrovni italsky.